Færøerne

Færøerne - liitteratur

Færøsk kort 1:200000       kr. 50,-

Færoysk Postryord           kr. 50,-

Færøernes årbog 1951     kr.  50,-

Færøerne 1600 - 1709     kr.  150,-

Færøerne 1974 af John West   kr. 150,-

Færøerne. En del af Norden    kr.  100,-

Færøerne i Myndum (billeder)  kr.  150,-

Føroyar undir frium handli       kr.   150,-

Færoyar 76                             kr. 50,-

Føroysk Postord                      kr. 50,-

Færøernes årbog 1951            kr.  50,-

Vejledning for Postførerne paa Færøerne  kr. 50,-

LITTERATUR Grønland m.m

Samling af bøger om Grønland. Island og Færøerne:

Danmarks Ekspeditionen 1906-08   kr. 150,-    

Fangsttdyr og klimatyrmer  kr. 50,-

Først til Nordpolen  kr. 100,-

Grønlandske pengesedler  kr. 50,-

Grønland af Benny Gensbøl   kr. 100,-

Grønlands årbog 1952-53    kr.  50,- 

Grønlands årsskrift 1950 & 51  kr.  50,-

Grønlands byggeskik og boligform  kr. 150,-

Grønland i 1000 år   kr.  100,-

Grønlandske dagbogsblade   kr. 200,-

Kambriske trilobitter    kr. 150,-

Paa ski over Grønland   kr.  150,-

Sirius  kr. 150,-

Tre  år i isen med "Maud"  kr. 150,-