Oblligation

Russisk 5% obligation 1873. 4 forskellige valutaer svarende til frc 400 med dansk obligations afgift 80 sk og 8 sk